DANH SÁCH CÁC BỘ TEM HẾT HẠN PHÁT HÀNH ĐẾN 30/06/2023

1. Bảo vật quốc gia Việt Nam (bộ 2): Đồ vàng - Mã bộ: 1145

Ngày phát hành : 31/7/2021
Ngày hết hạn: : 30/6/2023
Mẫu tem/bộ : 4 tem
Họa sỹ thiết kế : Nguyễn Du

2. Gà bản địa Việt Nam - Mã bộ: 1146

Ngày phát hành : 25/8/2021
Ngày hết hạn: : 30/6/2023
Mẫu tem/bộ : 4
Họa sỹ thiết kế : Nguyễn Du

3. An toàn giao thông đường bộ (bộ 2)- Mã bộ: 1147

Ngày phát hành : 05/9/2021
Ngày hết hạn: : 30/6/2023
Mẫu tem/bộ : 4 tem
Họa sỹ thiết kế : Phạm Trung Hà

4. Kỷ niệm 100 năm sinh nhạc sĩ Lưu Hữu Phước (1921- 1989)   Mã bộ: 1148 

Ngày phát hành : 12/9/2021
Ngày hết hạn: : 30/6/2023
Mẫu tem/bộ : 1
Họa sỹ thiết kế

: Tô Minh Trang, Phạm Trung Hà

5. Kỷ niệm 100 năm sinh Đô đốc Giáp Văn Cương (1921-1990)  Mã bộ : 1149 

Ngày phát hành : 13/9/2021
Ngày hết hạn: : 30/6/2023
Mẫu tem/bộ : 1
Họa sỹ thiết kế

: Nguyễn Du

6. Kỷ niệm 50 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU   Mã bộ: 1150 

Ngày phát hành : 09/10/2021
Ngày hết hạn: : 30/6/2023
Mẫu tem/bộ : 1
Họa sỹ thiết kế : Phạm Quang Diệu

7. Công viên Địa chất Toàn Cầu  - Mã bộ : 1151

Ngày phát hành : 30/10/2021
Ngày hết hạn: : 30/6/2023
Mẫu tem/bộ : 3
Họa sỹ thiết kế : Nguyễn Du

8. Tết Nhâm Dần -  Mã bộ: 1152 

Ngày phát hành : 01/12/2021
Ngày hết hạn: : 30/6/2023
Mẫu tem/bộ : 2 tem, 1 Blốc
Họa sỹ thiết kế : Nguyễn Quang Vinh

9. Ẩm thực Việt Nam (bộ 2)  -  Mã bộ: 1153 

Ngày phát hành : 25/12/2021
Ngày hết hạn: : 30/6/2023
Mẫu tem/bộ : 4 tem
Họa sỹ thiết kế : Tô Minh Trang

 Công ty Tem xin trân trọng thông báo!


See more news