VNcode :603
Thạch Sanh

Phát hành: 20/09/1990

29.000đ

VNcode :595
Thuyền cổ

Phát hành: 10/06/1990

37.000đ

VNcode :587
Cá vàng

Phát hành: 20/03/1990

35.500đ