VNcode :81
Thú rừng

Phát hành: 08/03/1961

128.000đ

VNcode :60
Tem Máy bay

Phát hành: 20/11/1959

50.000đ

VNcode :49
Hai Bà Trưng

Phát hành: 14/03/1959

93.000đ