VNcode :695
Xe điện

Phát hành: 10/10/1994

14.000đ

VNcode :693
Cầu thô sơ

Phát hành: 20/09/1994

13.500đ

VNcode :685
Cá sấu

Phát hành: 01/06/1994

32.000đ

VNcode :680
Hoa lay ơn

Phát hành: 30/03/1994

20.500đ

VNcode :676
Hoa bốn mùa

Phát hành: 30/11/1993

27.000đ