VNcode :622
ếch nhái

Phát hành: 12/06/1991

39.000đ

VNcode :621
Ôtô đua

Phát hành: 24/05/1991

33.000đ

VNcode :617
Tôm biển

Phát hành: 20/04/1991

32.500đ

VNcode :616
Cá mập

Phát hành: 06/04/1991

32.000đ

VNcode :610
Nấm độc

Phát hành: 21/01/1991

31.000đ