50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mã bộ : 1114 | Còn hàng
Ngày phát hành: 27/8/2019
Ngày hết hạn:: 30/6/2021
Mẫu tem/bộ : 1 tem, 1 Blốc
Khuôn khổ: 43x32
Số răng: 13
Số tem in trên tờ: 25
Họa sỹ thiết kế: Trần Thế Vinh
In ấn: In ốp xét nhiều mầu tại Công ty In tem Bưu điện

Lựa chọn sản phẩm


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, đã suốt đời đấu tranh vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình đẳng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng, một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc.

Người đã phấn đấu không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân, vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức, vì hòa bình và công lý trên thế giới. Cho đến tận lúc từ biệt thế giới, tâm nguyện của Người vẫn luôn hướng về Tổ quốc, về nhân dân và về sự nghiệp cách mạng. Năm 1987, Người đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc (UNESCO) vinh danh là “Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 75, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết những dòng di chúc đầu tiên. Bản Di chúc của Người lần đầu tiên được công bố vào tháng 9/1969.

Di chúc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là một văn kiện lịch sử vô giá; kết tinh những tư tưởng, tinh hoa đạo đức, tâm hồn cao đẹp và phong cách của một vĩ nhân, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Được thể hiện qua lời văn, ngôn ngữ giản dị, trong sáng, có sức truyền cảm lớn, rất đỗi chân thành, đúng với con người, đời sống và cốt cách Hồ Chí Minh, bản Di chúc là sự hội tụ trí tuệ, truyền thống tốt đẹp của dân tộc với tinh hoa văn hóa của nhân loại. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua bản Di chúc mang giá trị cách mạng, khoa học và nhân văn, có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, là kim chỉ nam dẫn dắt, là lời dạy, là ngọn đuốc soi đường cho đất nước ta vững bước đi lên, phát triển bền vững.

Với ngành Bưu điện, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được tôn vinh qua các bộ tem đã được phát hành. Năm 2019, kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, là dịp để dân tộc Việt Nam tổng kết những bài học kinh nghiệm, những thành tựu đạt được trong 50 năm thực hiện Di chúc của Người, đồng thời, tuyên truyền rộng rãi về giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc trong và ngoài nước, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem “Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)” gồm 01 mẫu tem và 1 blốc, giá mặt tem 4.000đ và blốc 15.000đ.

Bộ tem được thiết kế với phong cách đồ họa chắt lọc. Mẫu tem thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đang ngồi làm việc cùng với câu trích cuối cùng trong Bản Di chúc “…Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh...”, và hình ảnh Cờ đỏ sao vàng, nhà sàn trong Phủ Chủ tịch tạo cảm giác gần gũi, sâu lắng. Blốc tem thể hiện sự thống nhất và phát triển của đất nước qua hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đang bắt nhịp bài ca Kết đoàn cùng ngọn cờ của Đảng dẫn dắt và các thành tựu trong thống nhất đất nước, đổi mới, hội nhập và phát triển.

Bộ tem do họa sĩ Trần Thế Vinh thiết kế, mẫu tem có khuôn khổ 43x32mm; blốc 100x85mm. 

Bộ tem được tổ chức phát hành vào ngày 27/8/2019 theo nghi thức đặc biệt tại Hà Nội, được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từngày 27/8/2019 đến 30/6/2021.

Bình luận (0 bình luận)

avatar
x
Nhập thông tin để bình luận
[Đổi mã khác]

MẪU TEM TRONG BỘ TEM

TEM CÙNG NĂM PHÁT HÀNH

Sản phẩm cùng loại