Thông báo các bộ tem HHPH đến hết 30/12/2023

Thông báo các bộ tem HHPH đến 30/12/2023
1. Tem tình yêu (bộ 2)
Mã bộ : 1154
Ngày phát hành : 14/02/2022
Ngày hết hạn: : 31/12/2023
Mẫu tem/bộ : 1
Khuôn khổ : 37x37 (mm)
Số tem in trên tờ : 20
Họa sỹ thiết kế : Nguyễn Quang Vinh
In ấn : Offset nhiều mầu tại Công ty In tem Bưu điện
 
 
2.Cây cà phê
Mã bộ : 1155
Ngày phát hành : 22/02/2022
Ngày hết hạn: : 31/12/2023
Mẫu tem/bộ : 4 tem
Khuôn khổ : 43x32 (mm)
Số tem in trên tờ : 25
Họa sỹ thiết kế : Tô Minh Trang
In ấn : Offset nhiều mầu tại Công ty In tem Bưu điện
 
 
 
 
3. Kỷ niệm 700 năm mất nhà sử học Lê Văn Hưu (1230-1322)
Mã bộ : 1156
Ngày phát hành : 09/4/2022
Ngày hết hạn : 31/12/2023
Mẫu tem/bộ : 1
Khuôn khổ : 32x43(mm)
Số tem in trên tờ : 25
Họa sỹ thiết kế : Nguyễn Du
In ấn : Offset nhiều mầu tại Công ty In tem Bưu điện
 
 
 
 
4. 50 năm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (1972-2022)
Mã bộ : 1157 | Còn hàng
Ngày phát hành : 29/4/2022
Ngày hết hạn : 31/12/2023
Mẫu tem : 1
Khuôn khổ : 43x32 (mm)
Số tem in trên tờ : 25
Họa sỹ thiết kế : Nguyễn Du
In ấn : Offset nhiều mầu tại Công ty In tem Bưu điện
 
 
5. Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - SEA Games 31
Mã bộ : 1158
Ngày phát hành : 12/5/2022
Ngày hết hạn: : 31/12/2023
Mẫu tem/bộ : 4 tem, 1 Blốc
Khuôn khổ : 43x32(mm)
Số tem in trên tờ : 25
Họa sỹ thiết kế : Nguyễn Du, Trần Thế Vinh
In ấn : Offset nhiều mầu tại Công ty In tem Bưu điện
 
 
 
6 .Biển, đảo Việt Nam (bộ 3): Chim biển, đảo
Mã bộ : 1159
Ngày phát hành : 24/6/2022
Ngày hết hạn : 31/12/2023
Mẫu tem/bộ : 4 tem, 1 Blốc
Khuôn khổ : 43 x 32 (mm)
Số tem in trên tờ : 25
Họa sỹ thiết kế : Nguyễn Du - Phạm Quang Diệu
In ấn : Offset nhiều mầu tại Công ty In tem Bưu điện
 
 
7 .Truyện cổ tích Việt Nam: Cây khế
Mã bộ : 1160
Ngày phát hành : 25/6/2022
Ngày hết hạn: : 31/12/2023
Mẫu tem/bộ : 4 tem, 1 Blốc
Khuôn khổ : 43x32 (mm)
Số tem in trên tờ : 25
Họa sỹ thiết kế : Nguyễn Du
In ấn : Offset nhiều mầu tại Công ty In tem Bưu điện
 
 

See more news