Chương trình phát hành tem Bưu chính Việt Nam 2010

Chương trình phát hành tem Bưu chính Việt Nam 2010 

(Ban hành theo quyết định số 376/QĐ-BTTTT ngày 25/3/2009; số 1500/QĐ-BTTTT ngày 29/10/2009; số 1873/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2009;số 152/QĐ-BTTTT ngày 02/02/2010; số 354/QĐ-BTTTT ngày 19/3/2010; số 805/QĐ-BTTTT ngày 03/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

TT

Tên bộ tem

Số mẫu

Thời hạn phát hành

Sản phẩm kèm theo

FDC

MaxiCard

A

Tem Phổ thông

 

 

 

 

 

(Không phát hành mới trong năm 2010)

 

 

 

 

B

Tem Đặc biệt

19 + 02 blốc

 

 

 

*

Tem Kỷ niệm

8

 

 

 

1

Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2010) (*)

1

03/02/2010 - 31/12/2011

 x

 

2

Kỷ niệm 200 năm sinh Phơ-rê-đê-rich Sô-panh (Frédéric Chopin) (22/2/1810 - 17/10/1849)

1

22/02/2010 - 31/12/2011

 x

 

3

Kỷ niệm 100 năm Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2010) (*)

1

08/3/2010 - 31/12/2011

x

 

4

Kỷ niệm 120 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 02/9/1969) (*)

1

19/5/2010 - 31/12/2011

x

 

5

Kỷ niệm 100 năm sinh Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 - 24/12/1996)

1

10/7/2010 - 30/6/2012

x

 

6

Kỷ niệm 100 năm sinh Tạ Quang Bửu (23/7/1910 - 21/8/1986)

1

23/7/2010 - 30/6/2012

x

 

7

Kỷ niệm 50 năm Hội tem Việt Nam (30/12/1960 - 30/12/2010) (*)

1

11/10/2010 - 30/6/2012

 x

 

8

Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN (*)

1

27/10/2010 - 30/6/2012

 x

 

*

Tem Chuyên đề

11 + 02 blốc

 

 

 

1

Chim quý hiếm ven biển Việt Nam (2)

3 + blốc 1

15/5/2010 - 31/12/2011

 x

 x

2

Hoa tóc tiên (3)

2

30/7/2010 - 30/6/2012

 x

 

3

Mèo cá (1)

4 + blốc 8

01/8/2010 - 30/6/2012

 x

 

4

Tết Tân Mão

2

01/12/2010 - 30/6/2012

 x

x

 

Total

12 bộ = 19 tem + 02 blốc

 

Chi chú: (*) Phát hành đặc biệt

                       (1) Biểu trưng của tổ chức WWF

                       (2) Biểu trưng của tổ chức Bird Life

                       (3) Biểu trưng triển lãm tem Thái Lan 2010

 

 

COTEVINA