Chương trình phát hành tem Bưu chính Việt Nam 2010

Chương trình phát hành tem Bưu chính Việt Nam 2010 

(Ban hành theo quyết định số 376/QĐ-BTTTT ngày 25/3/2009; số 1500/QĐ-BTTTT ngày 29/10/2009; số 1873/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2009;số 152/QĐ-BTTTT ngày 02/02/2010; số 354/QĐ-BTTTT ngày 19/3/2010; số 805/QĐ-BTTTT ngày 03/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

TT

Tên bộ tem

Số mẫu

Thời hạn phát hành

Sản phẩm kèm theo

FDC

MaxiCard

A

Tem Phổ thông

 

 

 

 

 

(Không phát hành mới trong năm 2010)

 

 

 

 

B

Tem Đặc biệt

19 + 02 blốc

 

 

 

*

Tem Kỷ niệm

8

 

 

 

1

Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2010) (*)

1

03/02/2010 - 31/12/2011

 x

 

2

Kỷ niệm 200 năm sinh Phơ-rê-đê-rich Sô-panh (Frédéric Chopin) (22/2/1810 - 17/10/1849)

1

22/02/2010 - 31/12/2011

 x

 

3

Kỷ niệm 100 năm Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2010) (*)

1

08/3/2010 - 31/12/2011

x

 

4

Kỷ niệm 120 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 02/9/1969) (*)

1

19/5/2010 - 31/12/2011

x

 

5

Kỷ niệm 100 năm sinh Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 - 24/12/1996)

1

10/7/2010 - 30/6/2012

x

 

6

Kỷ niệm 100 năm sinh Tạ Quang Bửu (23/7/1910 - 21/8/1986)

1

23/7/2010 - 30/6/2012

x

 

7

Kỷ niệm 50 năm Hội tem Việt Nam (30/12/1960 - 30/12/2010) (*)

1

11/10/2010 - 30/6/2012

 x

 

8

Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN (*)

1

27/10/2010 - 30/6/2012

 x

 

*

Tem Chuyên đề

11 + 02 blốc

 

 

 

1

Chim quý hiếm ven biển Việt Nam (2)

3 + blốc 1

15/5/2010 - 31/12/2011

 x

 x

2

Hoa tóc tiên (3)

2

30/7/2010 - 30/6/2012

 x

 

3

Mèo cá (1)

4 + blốc 8

01/8/2010 - 30/6/2012

 x

 

4

Tết Tân Mão

2

01/12/2010 - 30/6/2012

 x

x

 

Total

12 bộ = 19 tem + 02 blốc

 

Chi chú: (*) Phát hành đặc biệt

                       (1) Biểu trưng của tổ chức WWF

                       (2) Biểu trưng của tổ chức Bird Life

                       (3) Biểu trưng triển lãm tem Thái Lan 2010

 

 

COTEVINA    


See more news