Các bộ tem Bưu chính Việt Nam phát hành về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập ngày 26/3/1931, là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.
Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong thời kỳ đổi mới Đoàn luôn đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" nên các thế hệ thanh niên đã có mặt ở mọi miền Tổ quốc, sẵn sàng làm bất cứ việc gì theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng và của dân tộc, dù "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" hoặc đến với Nông thôn nghèo khó vào vùng sâu, vùng xa hay trên công trình Thuỷ điện hoặc Đường Hồ Chí Minh lịch sử... ở bất cứ đâu đều có lực lượng thanh niên trẻ, khoẻ, giàu nhiệt tình Cách mạng, có tri thức, năng động và sáng tạo tham gia.
 
Sẵn mang trong lòng truyền thống lịch sử hào hùng của cha ông và được kế thừa truyền thống các thế hệ thanh niên đi trước, chắc chắn sự nghiệp Công nghiệp hoá, hiện đại hoá để xây dựng đất nước phát triển bền vững, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ lập nhiều thành tích mới góp phần đưa đất nước vững bước trong thời kỳ mới.
 
Kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Cổng thông tin điện tử Bưu điện Việt Nam trân trọng giới thiệu các bộ tem Bưu chính Việt Nam phát hành về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 
 

1. Bộ Tem "Kỷ niệm 35 năm thành lập Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam" (MS 187 - Phát hành ngày 26/3/1966)

Bộ tem gồm 01 mẫu do họa sỹ Nguyễn Kim Điệp thiết kế, khuôn khổ 30x50(mm), in ốp-xét nhiều màu tại nhà in Tiến Bộ. Nổi bật trên hình ảnh mẫu tem chân dung anh Lý Tự Trọng, người thanh niên Cách mạng dưới lá cờ Đảng và huy hiệu Đoàn Thanh niên

2. Bộ Tem "Kỷ niệm 40 năm thành lập Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam" (MS 257 - Phát hành ngày 07/9/1971)


Bộ tem gồm 01 mẫu do họa sỹ Huỳnh Văn Gấm thiết kế, khuôn khổ 35x45(mm), in ốp-xét nhiều màu tại nhà in Tiến Bộ. Nổi bật trên hình ảnh mẫu tem là chân dung Bác Hồ cùng với các tầng lớp thanh niên Việt Nam với mục tiêu "Sống chiến đấu, lao động và học tập theo gương bác Hồ vĩ đại".

3. Bộ Tem "Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh" (MS 858 - Phát hành ngày 26/3/2001)


Bộ tem 01 mẫu giới thiệu hình ảnh các Thanh niên tình nguyện-những tri thức trẻ trong sắc phục đặc trưng. Họ là lớp người kế thừa truyền thống các lớp đàn anh, đi tiên phong trong mọi lĩnh vực, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì để góp phần xây dựng đất nước phát triển và giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc trong một thế giới hoà bình và phồn thịnh. Đây chính là nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Bộ tem do họa sỹ Hoàng Thúy Liệu thiết kế, khuôn khổ 32x43(mm), in ốp-xét nhiều màu tại Xí nghiệp In tem Bưu điện.

4. Bộ Tem "Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh" (1004 - Phát hành ngày 26/3/2011)


Năm 2011 đánh dấu chặng đường 80 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, là năm được Đảng và Nhà nước chọn làm Năm Thanh niên. Đây là dịp quan trọng để mỗi đoàn viên, thanh niên ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời là cơ hội để chúng ta thể hiện trách nhiệm và vai trò của tuổi trẻ trong việc kế thừa và phát huy truyền thống, xung kích trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn, Bộ Thông tin & Truyền thông phát hành đặc biệt bộ tem "Kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2011)". Bộ tem gồm 01 mẫu, giá mặt 2000đ: giới thiệu hình ảnh chủ đạo biểu trưng của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, trên nền màu xanh và những cánh hoa sen cách điệu thể hiện sự tôn vinh đối với lớp lớp thế hệ thanh niên “áo xanh” Việt Nam được tôi luyện trong đấu tranh, trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 80 năm qua, luôn kế thừa, phát huy những truyền thống quý báu và bản chất tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, luôn tình nguyện, tiên phong trong mọi lĩnh vực, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì để góp phần xây dựng đất nước phát triển và giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc trong một thế giới hoà bình và phát triển. 

Bộ tem do họa sỹ Lê Huy và Vũ Kim Liên thiết kế, khuôn khổ 43x32(mm), in ốp-xét nhiều màu tại Xí nghiệp In tem Bưu điện.

Nguồn: VNpost.
 
 

See more news