Con tem Việt Nam nhỏ nhất.

Con tem Việt Nam nhỏ nhất là 04 con tem trong bộ “Tem Quân đội” (mã số 381) phát hành ngày 05-8-1981 với kích thước chỉ có 19 mm x 21 mm.
Bộ tem này do họa sĩ Nguyễn Hiệp thiết kế, in offset nhiều màu tại nhà in Trần Phú trên giấy Bãi Bằng không keo. Riêng mẫu đầu tiên trong bộ (mã số 1243) là tem phổ thông với giá mặt 12 xu. 03 mẫu còn lại (mã số 1244-1246) là tem quân đội không giá.
 

See more news