Thông báo phát hành bộ tem "Ẩm thực Việt Nam"

The stamp set: "Vietnamese Cuisine”
 
[English below]
 
Nhằm tôn vinh, quảng bá các giá trị và tinh hoa của văn hoá ẩm thực Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành 03 bộ tem về chủ đề Ẩm thực Việt Nam giới thiệu các món ăn nổi tiếng của 3 miền Bắc - Trung - Nam:
- Bộ tem “Ẩm thực Việt Nam” đầu tiên (phát hành ngày 10/10/2020) giới thiệu các món ăn: Phở gà, Nem cuốn, Bún chả, Bún thang.
- Bộ tem “Ẩm thực Việt Nam” thứ hai (phát hành ngày 25/12/2021) giới thiệu các món ăn: Miến lươn Nghệ An, Bún bò Huế, Mỳ Quảng, Phở khô Gia Lai.
- Bộ tem “Ẩm thực Việt Nam” thứ ba gồm 04 mẫu có giá mặt 4.000đ, 4.000đ, 4.000đ và 19.000đ, giới thiệu các món ăn: Bánh xèo, Bánh mì, Cơm tấm, Bánh khọt:
+ Khuôn khổ tem: 43 x 32 (mm).
+ Khuôn khổ FDC: 190 x 110 (mm).
+ Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam).
+ Ngày phát hành: 10/10/2022
 
To honor and promote the values of Vietnamese culinary culture, the Ministry of Information and Communications issues 03 stamp sets with the theme of Vietnamese cuisine to introduce typical famous dishes of the North, Central and South areas of Viet Nam:
- The first "Vietnamese Cuisine" stamp set (issued on October 10, 2020) introduces: Rice noodle soup with chicken, Rolled Pho, Vermicelli and grilled chopped meat, Vermicelli and chicken noodle soup.
- The second "Vietnamese Cuisine" stamp set (issued on December 25, 2021) introduces: Nghe An eel vermicelli soup, Hue beef noodle soup, Quang noodle soup, Gia Lai-styled dried Pho.
- The third stamp set "Vietnamese Cuisine" consists of 4 stamps with the face values of 4,000 VND; 4,000 VND; 4,000 VND and 19,000 VND, introducing: Sizzling crepe, Vietnamese bread, Broken rice, Vietnamese mini shrimp pancake.
+ Stamp size: 43 x 32 (mm).
+ FDC size: 190 x 110 (mm).
+ Designer: Mr. Nguyen Du (Vietnam Post).
+ Date of issue: October 10, 2022.
 
📌 Sản phẩm dự kiến phát hành theo bộ tem, gồm: (Công ty sẽ bổ sung hình ảnh sau)
- Dấu phát hành (6 dấu) - Hà Nội, HCM (dấu chung), Hồ Chí Minh (dấu cơm tấm, bánh mì), Cần Thơ (dấu bánh xèo), Bà Rịa Vũng Tàu (dấu bánh khọt). (5 mẫu dấu)
- Sổ tem
- Phong bì FDC.
- Maxicard
 
📌 Sản lượng tem/Quantity of stamp:
- Tem S*/Mint perf: 6.300
- Tem So/Mint impert: 1.900
- Tem Spe/Specimen: 1.700
- Tem chết/CTO: 1.000
Công ty Tem trân trọng thông báo.
 
 
 
 

See more news