Thông báo phát hành bộ tem "Cây cà phê".

🔔 THÔNG BÁO SẮP PHÁT HÀNH BỘ TEM "CÂY CÀ PHÊ" 🔔
STAMPSET "COFFEE PLANT" 22/02/2022
 
[English below]
 
Cây cà phê đã xuất hiện ở Việt Nam từ giữa thế kỷ XIX. Qua một thời gian dài phát triển mạnh mẽ, ngày nay, cà phê đã trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và đóng vai trò rất lớn trong nền kinh tế quốc dân.
Nhằm quảng bá hình ảnh cây cà phê Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem “Cây cà phê” gồm 04 mẫu, giá mặt 4.000đ, 4.000đ, 4.000đ và 4.000đ, giới thiệu quá trình sinh trưởng của cây cà phê, trong đó mẫu tem thứ tư có mùi hương cà phê:
- Khuôn khổ tem: 43 x 32 (mm).
- Khuôn khổ FDC: 200 x 110 (mm).
- Họa sĩ thiết kế: Tô Minh Trang (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam).
- Ngày phát hành: 22/02/2022.
Coffee plants have appeared in Viet Nam since the mid-19th century. Through a long period of strong development, nowadays, coffee has become one of Viet Nam's key export commodities and plays a critical role in the national economy.
In order to promote Vietnamese coffee, the Ministry of Information and Communications issues the stamp set "Coffee plant", including 04 stamps, introducing the coffee plant’s growth process, of which the fourth one has the coffee scent. The face values of the stamps are 4,000 VND; 4,000 VND; 4,000 VND and 4,000 VND:
- Stamp size: 43 x 32 (mm).
- FDC size: 200 x 110 (mm).
- Designer: Mr. To Minh Trang (Vietnam Post).
- Date of issue: February 22, 2022.
 
📌 Sản phẩm dự kiến phát hành theo bộ tem, gồm:
- Dấu phát hành (Hà Nội, Huế, Khánh Hoà, Hồ Chí Minh) - 1 mẫu dấu
- Phong bì FDC.
- Maxicard.
- Sổ tem.
 
📌 Sản lượng tem/Quantity of stamp:
- Tem S*/Mint perf: 8.800
- Tem So/Mint impert: 2.200
- Tem Spe/Specimen: 1.700
- Tem C*/Cancel: 1.500
 
**Đặc biệt: Mẫu 4 có mùi hương cafe.
 
Công ty Tem trân trọng thông báo.

See more news