Thông báo phát hành bộ tem "Tem tình yêu (bộ 2)".

🔔 THÔNG BÁO SẮP PHÁT HÀNH BỘ TEM "TEM TÌNH YÊU (BỘ 2)" 🔔
STAMPSET "LOVE STAMP"
[English below]
Tình yêu được thể hiện giữa con người với con người, với cuộc sống và vạn vật xung quanh. Vượt qua giới hạn về không gian, thời gian, giới tính và tuổi tác, tình yêu đã trở thành tình cảm trong sáng, thiêng liêng và cao cả nhất.
Với mong muốn truyền tải những thông điệp tình yêu đầy nhân văn và ý nghĩa, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem “Tem Tình yêu” gồm 01 mẫu, giá mặt 4.000đ:
- Khuôn khổ tem: 37 x 37 (mm).
- Khuôn khổ FDC: 190 x 110 (mm).
- Họa sĩ thiết kế: Nguyễn Quang Vinh.
- Ngày phát hành: 14/02/2022.
Trước đó, ngày 14/02/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hành 01 bộ tem về chủ đề “Tình yêu”.
 
Love is expressed between people and people, with life and surrounding things. Overcoming the limitations of space, time, gender and age, love becomes the purest, most sacred and noblest emotion.
In order to convey humane and meaningful love messages, the Ministry of Information and Communications issues the stamp set "Love Stamp", including 01 stamp with the face value of 4,000 VND:
- Stamp size: 37 x 37 (mm).
- FDC size: 190 x 110 (mm).
- Designer: Mr. Nguyen Quang Vinh.
- Date of issue: February 14, 2022.
Previously, on February 14, 2020, the Ministry of Information and Communications issued 01 stamp set with the same theme.
 
- Khuôn khổ tem: 37x37mm
- Khuôn khổ FDC: 190x110mm
- Hoạ sĩ thiết kế: Nguyễn Quang Vinh.
 
📌 Sản phẩm dự kiến phát hành theo bộ tem, gồm:
- Dấu phát hành (Hà Nội, Huế, Khánh Hoà, Hồ Chí Minh) - 4 mẫu
- Phong bì FDC.
- Maxicard.
- Sổ tem.
 
📌 Sản lượng tem/Quantity of stamp:
- Tem S*/Mint perf: 14.000
- Tem So/Mint impert: 3.200
- Tem Spe/Specimen: 2.200
 
Công ty Tem trân trọng thông báo.
 

See more news