Thông báo phát hành bộ tem "Công viên Địa chất Toàn cầu"

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH BỘ TEM "CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU"
STAMP SET "GLOBAL GEOPARK"
[English below]
Công viên địa chất Toàn cầu là một khu vực tự nhiên, độc đáo, có ranh giới rõ ràng, trong đó chứa đựng một tập hợp các di sản địa chất có giá trị khoa học, phân bố trong phạm vi nhất định, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, đồng thời chứa đựng các giá trị về đa dạng sinh học, khảo cổ, lịch sử, văn hóa xã hội và có diện tích thích hợp để phát triển kinh tế địa phương, thông qua hình thức phát triển du lịch và các dịch vụ phụ trợ khác. Công viên địa chất quốc gia khi có đủ điều kiện sẽ được UNESCO công nhận là “Công viên địa chất Toàn cầu”. Tại Việt Nam, UNESCO đã vinh danh 03 Công viên địa chất toàn cầu là: Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), Công viên địa chất Non nước Cao Bằng và Công viên địa chất Đắk Nông.
Với mục tiêu quảng bá hình ảnh, vinh danh 3 Công viên địa chất Toàn cầu tại Việt Nam đã được UNESCO công nhận, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem “Công viên địa chất Toàn cầu” gồm 3 mẫu tem + 1 blốc, với giá mặt 4000đ, 4000đ, 8000đ và 15000đ
Bộ tem được phát hành vào ngày 30/10/2021.
 
The Global Geopark is a unique, natural area with clear boundaries, which contains a collection of geological heritages of scientific value, distributed within a certain area, in harmony with the natural landscape, and simultaneously contains the values of biodiversity, archeology, history, culture and society and have an suitable area for local economic development through tourism development and other ancillary services. The National Geopark, will be recognized by UNESCO as a "Global Geopark" when it meet all creteria. In Vietnam, UNESCO has honored 03 Global Geoparks: Dong Van Rock Plateau Geopark (Ha Giang), Non Nuoc Cao Bang Geopark and Dak Nong Geopark.
In order to promote the image and honor the 3 Global Geoparks in Vietnam that have been recognized by UNESCO, the Ministry of Information and Communications issues stampset "Global Geopark" consisting of 3 stamps and 1 block with face value of 4000VND, 4000VND, 8000VND & 15000VND.
The stampset will be released on October 30, 2021.
 
📌 Sản phẩm dự kiến phát hành theo bộ tem, gồm: 
- Dấu phát hành: HN, HCM,, Huế, Khánh Hòa (2 mẫu dấu)
- Phong bì FDC.
- Maxicard.
 
• Sản lượng tem/Quantity of stamp:
- Tem S*/Mint perf: 7.500
- Tem So/Mint impert: 2.200
- Tem Spe/Specimen: 1.800
- Tem C*/CTO: 1.800
- Bloc S*: 4.300
- Bloc So: 1.700
- Bloc Spe: 1.100
- Bloc C*: 1.800
 
- Hoạ sĩ thiết kế/Designer: Nguyễn Du (VNPost)
- Khuôn khổ tem/Stamp size: 46x31 mm
- Khuôn khổ bloc/Bloc size: 120x80 mm
- Khuôn khổ FDC/FDC size: 200x110 mm
- Ngày hết hạn phát hành/Withdrawn date: 30/6/2023
 
Công ty Tem trân trọng thông báo.
 

See more news