Danh sách các bộ tem đã phát hành năm 2021

1. Bộ tem: Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII

Mã số bộ tem: 1140

Số mẫu: 01 tem

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 4.000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 22/01/2021 đến 31/12/2022.

 

2. Bộ tem: Chung sống an toàn với Đại dịch Covid-19

Mã số bộ tem: 1141

Số mẫu: 02 tem

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 4.000đ+2.000đ, 6.000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 29/4/2021 đến 31/12/2022.

 

3. Bộ tem: Kỷ niệm năm sinh nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (1921-1998)

Mã số bộ tem: 1142

Số mẫu: 01 tem

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Giá mặt: 4.000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 14/5/2021 đến ngày 31/12/2022.

 

4. Bộ tem: Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Mã số bộ tem: 1143

Số mẫu: 01 tem; 01 blốc

Họa sỹ thiết kế: Phạm Trung Hà, Nguyễn Du

Giá mặt: 4.000đ; 15.000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 15/5/2021 đến ngày 31/12/2022.

 

 

5. Bộ tem: Truyền thuyết Mai An Tiêm (Sự tích quả Dưa hấu)

Mã số bộ tem: 1144

Số mẫu: 04 tem; 01 blốc

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 4.000đ;

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/6/2021 đến ngày 31/12/2022.

 

 


See more news