Giới thiệu bộ tem “Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (tiền thân là Hội Nhi đồng Cứu quốc) được thành lập ngày 15/5/1941; là trường học giáo dục thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nhà trường, là đội dự bị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; lực lượng nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi.

Sinh thời Bác Hồ kính yêu luôn dành tình cảm, sự yêu thương, niềm tin và kỳ vọng đặc biệt cho thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước. Các thế hệ đội viên, thiếu niên, nhi đồng Việt Nam luôn bày tỏ niềm tự hào, lòng kính yêu Bác Hồ, thi đua học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hành nhiều bộ tem về chủ đề kỷ niệm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gồm:

- Mã số 083: “Kỷ niệm 20 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (1941-1961)”, gồm 02 mẫu, phát hành ngày 02/5/1961.

  

- Mã số 191: “Kỷ niệm 25 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-1966)”, gồm 01 mẫu, phát hành ngày 01/6/1966.

- Mã số 619: “Chào mừng 50 năm Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-1991), gồm 02 mẫu, phát hành ngày 15/5/1991.

  

- Mã số 862: “Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-2001)”, gồm 01 mẫu, phát hành ngày 15/5/2001.


See more news