Thông báo phát hành bộ tem "Bảo vật Quốc gia Việt Nam (Bộ2): Đồ vàng".

Bảo vật quốc gia là những hiện vật đại diện cho các thời đại lịch sử, phần nào phản ánh diện mạo về đời sống, văn hóa trong từng thời kì của dân tộc Việt Nam, được Nhà nước Việt Nam bảo vệ và bảo quản theo chế độ riêng biệt.
Nhằm tiếp tục tôn vinh, giới thiệu, khẳng định những giá trị văn hoá lịch sử trường tồn với thời gian của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài 4000 năm xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 31/7/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định phát hành bộ tem: “Bảo vật quốc gia Việt Nam (bộ 2): Đồ vàng” gồm 04 mẫu tem: “Ấn Sắc mệnh chi bảo”, Ấn vàng “Đại Việt quốc Nguyễn chúa vĩnh trấn chi bảo”, Hộp vàng “Ngọa Vân - Yên Tử”, Hộp đựng xá lỵ Tháp Nhạn, với giá mặt là 4.000, 4.000, 6.000 và 12.000 giới thiệu về những hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia.
(Hình ảnh các Bảo vật đã được Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Quảng Ninh, Bảo tàng Nghệ An cung cấp và cho phép sử dụng trên Tem Bưu chính.)
Khuôn khổ tem/Stamp size: 37 x 37 (mm)
Khuôn khổ FDC/FDC size: 110 x190 (mm).
Họa sĩ thiết kế/Designer: Mr. Nguyen Du (Vietnam Post).
Ngày phát hành/The stamp set is issued on July 31, 2021.
 
📌 Sản phẩm dự kiến phát hành theo bộ tem, gồm:
- Dấu phát hành (Hà Nội, HCM, Huế, Khánh Hoà).
- Phong bì FDC.
- Maxicard (4 mẫu).
- Tem thượng thặng (chi tiết trong bài đăng sau)
 
• Ngày hết hạn phát hành/Withdrawn date: 30/06/2023.
 
• Sản lượng tem/Quantity of stamp:
- Tem S*/Mint perf: 8.000
- Tem So/Mint impert: 2.300
- Tem Spe/Specimen: 1.900
- Tem C*/CTO: 1.800
 
 

See more news