Thông báo phát hành bộ tem: “Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”

 
[English below]
 
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo. Kể từ ngày thành lập (15/5/1941) cho đến nay, các thế hệ đội viên, thiếu niên và nhi đồng Việt Nam luôn bày tỏ niềm tự hào, lòng kính yêu Bác Hồ, cùng nhau thi đua học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.
Với mong muốn lan tỏa tình yêu thương, tiếp tục động viên thiếu nhi Việt Nam học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành những công dân tốt, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát hành bộ tem “Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh” gồm 01 mẫu tem và 01 blốc, giá mặt 4000 đồng và 15000 đồng vào ngày 15/5/2021.
The Ho Chi Minh Young Pioneers’ Organization was established and led by the Communist Party of Viet Nam and President Ho Chi Minh. Since the organization was established (May 15, 1941), generations of organization’s members and children of Viet Nam have always expressed their pride and love to Uncle Ho by studying hard and following Uncle Ho’s five teachings.
In order to spread the love and to encourage Vietnamese children to study, practise and strive to become good citizens, contribute to the nation building and development, the Ministry of Information and Communications cooperates with the Central Committee of the Ho Chi Minh Communist Youth Union to issue the stamp set "The Ho Chi Minh Young Pioneer’s Organization" including 01 stamp and 01 block with the face values of 4,000 VND and 15,000 VND on May 15, 2021.
Khuôn khổ tem/Stamp size: 37 x 37 (mm);
Khuôn khổ bloc/Block size: 110 x 90 (mm);
Khuôn khổ FDC/FDC size: 200 x 110 (mm).
Họa sĩ thiết kế/Designers: Mr. Pham Trung Ha, Mr. Nguyen Du (Vietnam Post).
 
📌 Sản phẩm dự kiến phát hành theo bộ tem, gồm:
- Dấu phát hành (Hà Nội, HCM, Huế, Khánh Hoà)
- Phong bì FDC.
- Maxicard (1 mẫu)
 
• Sản lượng tem/Quantity of stamp:
- Tem S*/Mint perf: 10.000
- Tem So/Mint impert: 2.500
- Tem Spe/Specimen: 1.900
- Tem CTO/CancelleCancelled: 1.000
 
• Sản lượng Bloc/Quantity of stamp:
- Bloc S*/Mint perf: 5.000
- Bloc So/Mint impert: 1.700
- Bloc Spe/Specimen: 1.900
- Bloc CTO/CancelleCancelled: 1.000
 
Công ty Tem trân trọng thông báo ./.
 

See more news