Thông báo phát hành bộ tem "Chung sống an toàn với đại dịch Covid-19".

 
 
[English below]
 
Đại dịch toàn cầu COVID-19 là dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây rađã và đang có diễn biến phức tạp.
Tại Việt Nam, qua nhiều lần dịch bệnh bùng phát cục bộ, hiện nay đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và luôn trong tình trạng sẵn sàng ứng phó khi dịch bùng phát.
Nhằm tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc phòng, chống đại dịch, thực hiện tốt thông điệp “5K”, đồng thời, tập trung cao độ để thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” của Chính phủ, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế phát hành bộ tem “Chung sống an toàn với đại dịch COVID-19” gồm 02 mẫu giá mặt 4000đ + 2000đ và 6000đ. Đặc biệt, mẫu tem có giá mặt 4000đ được phát hành có phụ thu 2000đ, qua đó, vận động khách hàng, người sưu tập tem đóng góp cùng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Bộ tem được phát hành ngày 29/4/2021.
 
 
The COVID-19 pandemic caused by a new strain of coronaviruses has been spreading in the world with complexity impacts.
After some local outbreaks, so far, Viet Nam has basically controlled the disease and is always ready to respond to any future outbreak.
In order to propagate, raise the awareness and responsibility of the whole community on the pandemic prevention and control, well implementing the message “5K” and being focused on performing the Government’s “dual mission” of both pandemic prevention and control and socio-economic recovery and development, the Ministry of Information and Communications in collaboration with the Ministry of Health issues the stamp set "Living safely during COVID-19 pandemic”, including 02 stamps with the face values of 4,000 VND + 2,000 VND and 6,000 VND. Especially, the first one is with a surcharge of 2,000 VND to be used as a contribution of stamp collectors and buyers to the Government’s activities of pandemic prevention and control.
The stamp set is issued on 29 April 2021.
- Khuôn khổ tem/ Stamp size: 43x32mm
- Khuôn khổ FDC/ FDC size: 190x 110 (mm)
- Họa sĩ thiết kế/Designer: To Minh Trang (VietNam Post).
- Ngày hết hạn phát hành/Withdrawn date: 31/12/2022.
 
📌 Sản phẩm dự kiến phát hành theo bộ tem, gồm:
- Dấu phát hành.
- Phong bì FDC.
- Maxicard.
- Sổ tem.
- Tem cá nhân
 
Công ty Tem trân trọng thông báo ./.

See more news