Danh sách các bộ tem hết thời hạn cung ứng đến 30/6/2021

 

1. Bộ tem: Kỷ niệm 50 năm con người lên mặt trăng (1969-2019)

Mã số bộ tem: 1111

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Giá mặt: 4.000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 20/7/2019 đến 30/06/2021.

2. Bộ tem: Cá sông MeKong

Mã số bộ tem: 1112

Số mẫu: 05 mẫu tem, 01 blốc

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Giá mặt: 4.000đ, 4000đ, 6000đ, 8000đ,12000đ, blốc 15000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/8/2019 đến 30/06/2021.

3. Bộ tem: Trang phục dân tộc

Mã số bộ tem: 1113

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Phạm Trung Hà

Giá mặt: 4.000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 08/8/2019 đến 30/06/2021.

4. Bộ tem: Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)

Mã số bộ tem: 1114

Số mẫu: 01 tem, 01 Blốc

Họa sỹ thiết kế: Trần Thế Vinh

Giá mặt: 4.000đ; Blốc: 15000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 30/8/2019 đến 30/06/2021.

 

5. Bộ tem: Kỷ niệm 150 năm sinh Mahatma Gandhi (1869-1948)

Mã số bộ tem: 1115

Số mẫu: 01 tem

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Giá mặt: 4.000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 02/10/2019 đến 30/06/2021.

 

6. Bộ tem: Kỷ niệm 500 năm mất Leonardo da Vinci (1452-1519)

Mã số bộ tem: 1117

Số mẫu: 01 tem; 01 blốc

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 4.000đ; 15.000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 05/12/2019 đến 30/06/2021.

7. Bộ tem: Tết Canh Tý

Mã số bộ tem: 1118

Số mẫu: 02 tem; 01 blốc

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Quang Vinh

Giá mặt: 4.000đ; 15.000đ; blốc 38.000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 08/12/2019 đến 30/06/2021.


See more news