Thông báo phát hành bộ tem "An toàn giao thông đường bộ (Bộ 2)"

 
[English below]
 
An toàn giao thông luôn là vấn đề nóng của toàn xã hội. Chỉ một sơ suất nhỏ, chỉ một phút chủ quan sẽ dẫn đến tai nạn giao thông, cướp đi sinh mệnh của bao người.
Để góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong cộng đồng và truyền tải các thông điệp từ 12 quy tắc vàng về an toàn giao thông trong Chiến dịch An toàn giao thông toàn cầu #3500 sinh mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Tập đoàn VinGroup phát hành 03 bộ tem về chủ đề An toàn giao thông đường bộ trong các năm: 2020, 2021 và 2022:
- Bộ tem “An toàn giao thông đường bộ (bộ 1)” được phát hành vào ngày 05/9/2020;
- Bộ tem “An toàn giao thông đường bộ (bộ 2)” gồm 04 mẫu với giá mặt 4.000đ, 4.000đ, 4.000đ và 6.000đ, truyền tải các thông điệp: “Trời tối, bật đèn soi lối”; “Buồn ngủ, tự nhủ dừng xe”; “Giảm tốc độ để thượng lộ bình an”, “Khi đang cầm lái, đừng nhắn cho ai”.
 
Traffic safety is always one of the most concerning social problems. A human’s small negligent or careless behaviour can cause an accident, killing many people’s lives.
To contribute to raising people’s awareness of complying with Road Traffic Law and conveying messages from 12 Golden Rules on traffic safety in the #3,500 Lives Traffic Safety Campaign, the Ministry of Information and Communications in collaboration with the National Traffic Safety Committee and VinGroup issues 03 stamp sets on the theme of Road Traffic Safety in the years: 2020, 2021 and 2022, including:
- The stamp set “Road Traffic Safety (1st set)” was released on September 5, 2020;
- The stamp set “Road Traffic Safety (2nd set)” consisting of 04 stamps with the face values of 4,000 VND; 4,000 VND; 4,000 VND and 6,000 VND sends the messages: “Stay bright”; “Stop when you’re tired”; “Obey the speed limit”; “Don’t text and drive”.
 
Khuôn khổ tem/Stamp size: 37 x 37 (mm)
Khuôn khổ FDC/FDC size: 110 x190 (mm).
Họa sĩ thiết kế/Designer: Mr. Pham Trung Ha (Vietnam Post).
Ngày phát hành/The stamp set is issued on Sep. 05Aug, 2021.
📌 Sản phẩm phát hành theo bộ tem, gồm:
- Dấu phát hành Hà Nội, HCM, Huế, Khánh Hoà (2 mẫu dấu)
- Phong bì FDC.
- Maxicard (4 mẫu).
 
• Ngày hết hạn phát hành/Withdrawn date: 30/06/2023.
• Sản lượng tem/Quantity of stamp:
- Tem S*/Mint perf: 6.400
- Tem So/Mint impert: 2.000
- Tem Spe/Specimen: 1.700
 
Công ty Tem trân trọng thông báo.
 

See more news