UPU đưa tem chơi đến với thế giới số.

Dưới sự quản lý của nhóm bưu chính các nước phát triển (DPG), Liên minh bưu chính thế giới (UPU) đã cho ra mắt một dự án công nghệ chuỗi khối mới nhằm tạo ra một thị trường số để lưu trữ, giao dịch và theo dõi tem điện tử.

Dự án được tài trợ bởi STAMPSDAQ - công ty tư nhân đã trở thành 1 thành viên khu vực của DPG vào tháng 10 năm 2020. Đây là một công ty liên doanh khởi nghiệp chuyên xây dựng, phát triển và vận hành thị trường tem điện tử, sử dụng công nghệ chuỗi khối cho các giao dịch về tem điện tử.

Ông Paul Donohoe, người quản lý chương trình Thương mại và Kinh tế số tại UPU và là thư ký của nhóm làm việc về tem điện tử DPG, cho biết “Dự án đã được khởi động vào tháng 11/2020 sau khi có sự quan tâm thu hút từ các thành viên tư nhân trong khu vực để làm việc với UPU về việc phát triển các giải pháp công nghệ chuỗi khối. TAMPSDAQ sẽ làm việc cùng các thành viên của DPG để khởi chạy thị trường số hợp nhất cho tem điện tử”.

Một trong những mục tiêu chính của nhóm bưu chính các nước phát triển UPU là thúc đẩy sự đổi mới và tích hợp công nghệ số, các dịch vụ bưu chính. Ông Donohoe cho biết thêm: “Dự án tem điện tử là một sự phù hợp hoàn hảo. Nó thực sự sẽ là một cách tiếp cận toàn cầu và là nơi công nghệ chuỗi khối phát huy tiềm năng. Giá trị của nó là liên kết các bên với nhau trong một môi trường minh bạch và an toàn”.

Cũng theo ông Donohoe, kế hoạch làm việc bao gồm ba lĩnh vực chính. Thứ nhất, nhóm sẽ làm việc về xây dựng công nghệ chuỗi khối cho tem điện tử và thiết lập thị trường hợp nhất. Thứ hai, sẽ đưa ra một số chính sách và các vấn đề về pháp lý để giải quyết vì đây là một nền tảng toàn cầu dành cho tất cả các thành viên của UPU, vì vậy chúng ta cần có khuôn khổ phù hợp để đảm bảo chuỗi khối được vận hành an toàn cho tất cả các thành viên bưu chính. Cuối cùng là việc tạo ra tem điện tử đầu tiên và các bài viết về tem điện tử của riêng các thành viên trong khu vực được đăng tải ra thị trường.

Để thị trường tem điện tử bưu chính đi vào hoạt động trong mùa hè năm 2021 cùng với Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới lần thứ 27 diễn ra ở thành phố Abidjan thuộc Cộng hoà Bờ Biển Ngà vào tháng 8, ông Donohoe cho biết thêm: “Chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm với hơn 40 chuyên gia từ 23 quốc gia thành viên tham gia các cuộc họp làm việc nhóm, họ đưa ra chuyên môn của mình từ các nền tảng chuỗi khối khác nhau thông qua các hoạt động bưu chính. Một trong những khía cạnh thú vị nhất của dự án này là chuỗi khối cho phép mọi người theo dõi nguồn gốc, tính xác thực và quyền sở hữu hiện tại của một con tem điện tử, do đó tạo ra các bộ sưu tập số có thể truy xuất đầy đủ cho lĩnh vực bưu chính”.

Lĩnh vực bưu chính đại diện cho một trong những ngành công nghiệp có thể sưu tập lâu đời nhất, nhưng thị trường tem điện tử đang mở ra các bộ sưu tập bưu chính cho một nhóm người hoàn toàn mới và giới thiệu họ với thế giới số.

UPU .POST Group là một diễn đàn để các quốc gia thành viên, các nhà khai thác bưu chính và các tổ chức khu vực tư nhân cùng hợp tác hướng tới việc chuyển đổi kỹ thuật số trong lĩnh vực bưu chính và áp dụng miền .POST.