Chương trình phát hành tem Bưu chính Việt Nam - năm 2005

Chương trình phát hành tem Bưu chính
Việt Nam - năm 2005

MS

TÊN BỘ TEM

S muThi hn phát hànhSản phẩm PH kèm theo tem
FDCMaxicard
933

Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2005)

103/02/2005 - 31/12/2006x 
934Phong cảnh Gia Lai (1)116/3/2005 - 31/12/2006xx
935Vịnh Nha Trang (1)202/4/2005 - 31/12/2006xx
936Cầy vằn (WWF) (2)4 +
blốc 4
02/5/2005 - 31/12/2006xx
937

Kỷ niệm 50 ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2005) (1)

206/5/2005 - 31/12/2006xx
938

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2005)

210/8/2005 - 31/12/2006x 
939

Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2005)

1 + 1 blốc15/8/2005 - 30/6/2007x 
940

Kỷ niệm 60 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2005)

3 + blốc 319/8/2005 - 31/12/2006  
941

Cộng đồng các Dân tộc Việt Nam (1)

54từ 02/9/2005xx
942

Thăng Long - Hà Nội Truyền thống chống ngoại xâm

3 + blốc10/10/2005 - 30/6/2007x 
943Tết Bính Tuất2 +
Blốc 2
01/12/2005 - 30/6/2007xx
 

Tổng cộng = 12 bộ tem = 75 tem + 05 blốc

 

Ghi chú:

(1) Tổ chức lễ phát hành đặc biệt

(2) Biểu trưng Quỹ bảo tồn động vật hoang dã Thế giới (WWF)


See more news