Bưu chính Brazil (Correios) vừa phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 200 năm giải phóng đất nước.

Các con tem mô tả các nhân vật lịch sử, những người đã lãnh đạo các phong trào quan trọng cho nền độc lập của đất nước như bác sĩ Bahian, người đam mê dân tộc chủ nghĩa Cipriano Barata; nhà lãnh đạo Cách mạng Pernambuco năm 1817 Frei Caneca; người lính hậu duệ Afro Pedro Pedroso, người đã chiến đấu chống lại chủ nghĩa quân chủ và nữ anh hùng của Tổ quốc Maria Quitéria, một nhân vật nữ có tầm quan trọng to lớn trong Chiến tranh giành độc lập. Bốn nhân vật được ghi nhớ là những nhân vật mang tính biểu tượng của lịch sử Brazil trong các cuộc đấu tranh khác nhau cho nền độc lập của đất nước.
 
Bưu chính Brazil phát hành với số lượng in là 12.000 bộ tem với mệnh giá là Porte da Carta thứ nhất cho mỗi con tem. Bộ tem phát hành này được bán trực tuyến tại cửa hàng ảo và tại các bưu cục trung tâm trên toàn quốc ở Brazil.
 
Ngoài ra, người sưu tầm tem chơi cũng có thể tìm thấy bộ tem này cùng 5 bộ tem khác phát hành nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày độc lập tại triển lãm “Hai trăm năm độc lập trên tem bưu chính” được mở cửa cho công chúng tại Palácio do Planalto, Brasília/DF.
 
DTT/THEO CORREIOS
 

See more news