Tản mạn về một phong bì.

Ngày 06-01-1946, toàn dân đi bỏ phiếu bầu Quốc hội đầu tiên. 333 đại biểu Quốc hội đã được bầu: Bắc Bộ 152 đại biểu, Trung Bộ 108 đại biểu, Nam Bộ 73 đại biểu. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận định: “Tổ chức thắng lợi cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của dân tộc đã là vô cùng khó khăn, tiến hành cuộc họp Quốc hội đầu tiên trong tình hình bọn phản động tăng cường phá hoại lại càng vô cùng phức tạp. Không ngăn được cuộc Tổng tuyển cử, bọn chúng quyết tâm làm cho Quốc hội không họp được, hoặc nếu có họp cũng không đạt được kết quả như chúng ta mong muốn".
 
Ngày mùng 4 Tết Bính Tuất (05-02-1946), Bác Hồ về Đình Bảng (Bắc Ninh) chúc Tết, xem xét và chọn ngôi đình làng Đình Bảng làm địa điểm họp Quốc hội kỳ thứ nhất. Nhân dịp này, các nhà sưu tập tem tại Hà Nội đã làm phong bì kỷ niệm và bán mỗi phong bì với giá 3$/cái (chủ yếu cho người Pháp) nhằm quảng bá, tuyên truyền cho sự kiện trên.
 

Phong bì Đình Bảng với nhật ấn ngày 03-3-1946

 

 

Mặt sau phong bì

Tuy nhiên, để sớm lập Chính phủ nhằm tạo cơ sở pháp lý cho Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và để đề phòng bất trắc xảy ra do tình hình căng thẳng lúc đó, địa điểm để Quốc hội họp được chuẩn bị ở cả hai nơi là Hà Nội và Đình Bảng. Cuối tháng 02-1946, đa số các đại biểu Quốc hội đã tập trung về Hà Nội. Báo Sự Thật ra ngày 01-3-1946 đưa tin: “Hai hôm nữa Quốc hội khai mạc”. Nhưng sáng ngày 02-3-1946, tức là sớm hơn một ngày so với dự định, Quốc hội đã khai mạc, nhưng chỉ có gần 300 đại biểu có mặt vì một số đại biểu đang làm nhiệm vụ kháng chiến, một số ở Nam Trung Bộ không ra kịp.
 
Biên bản của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khóa I, buổi họp toàn thể ngày 02-3-1946 (lưu trữ văn kiện số 3) ghi rõ: “Ngày 2 tháng 3 năm 1946, hồi 8 giờ sáng, tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội, thủ đô nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa, toàn thể đại biểu toàn quốc cử ra do cuộc Tổng tuyển cử những ngày 23 tháng chạp năm 1945 và mồng 6 tháng giêng năm 1946, bằng lối phổ thông đầu phiếu chiểu theo Sắc lệnh ngày 8 tháng 9 năm 1945 và 17 tháng 10 năm 1945 của Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đã họp thành Quốc hội”.
 
Như vậy, thực tế là buổi họp toàn thể của Quốc hội đầu tiên không được tổ chức tại Đình Bảng vào ngày 03-03-1946 như phong bì kỷ niệm đã thể hiện.
 
Nguồn: vietstamp.
 

See more news