Bưu điện Việt Nam kiên quyết không vận chuyển sản phẩm từ động vật hoang dã trái phép

    Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới đông đảo quần chúng nhân dân trong cả nước về ý thức bảo vệ động vật hoang dã, Bưu điện Việt Nam, Công ty Tem Bưu chính phối hợp với Dự án Bảo vệ Động vật Hoang dã Nguy cấp, do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, Ban Quản lý các Dự án lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là Chủ dự án, thực hiện bởi Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF), Tổ chức TRAFFIC và ENV, đã tổ chức chiến dịch truyền thông về bảo vệ động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng. Trong chiến dịch này, Bưu điện Việt Nam cùng chung tay bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp và khẳng định cam kết kiên quyết không nhận vận chuyển các sản phẩm từ động vật hoang dã trái phép thông qua tuyên truyền trên nhãn tem bưu chính truyền thông, áp phích, poster tại một số Bưu cục, trên xe vận tải bưu chính, phong bì phổ thông và tại 11 tỉnh thành trong nước: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắc Lắc, Tây Ninh.


See more news