PHÁT HÀNH BỘ TEM "KỶ NIỆM 200 NĂM HOÀN THÀNH KÊNH VĨNH TẾ (1824-2024)"

Kênh Vĩnh Tế có chiều dài 91 km, bắt đầu từ bờ Tây sông Châu Đốc (tỉnh An Giang) thẳng nối giáp với sông Giang Thành, thuộc thành phố Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang ngày nay). Đây là công trình mang tính chiến lược, bảo vệ quốc phòng - an ninh và có nhiều giá trị về giao thông, thương mại, thủy lợi.
Kênh Vĩnh Tế do ông Nguyễn Văn Thoại (tức Thoại Ngọc Hầu - vị quan triều Nguyễn) chỉ huy đào trong 5 năm, chia làm 3 giai đoạn, bắt đầu khởi công từ năm 1819 dưới triều Vua Gia Long và hoàn thành vào năm 1824 dưới triều Vua Minh Mạng.
Nhằm góp phần bảo tồn, lưu giữ và phát huy hơn nữa những giá trị truyền thống của dân tộc, về một công trình lớn mang tính lịch sử, thể hiện trí tuệ, sức lao động sáng tạo của cha ông trước đây, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế (1824-2024)” gồm 01 mẫu với giá mặt 4.000đ.
Khuôn khổ tem: 66 x 26 (mm).
Khuôn khổ FDC: 200 x 110 (mm).
Họa sĩ thiết kế: Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam).
Bộ tem được phát hành vào ngày 28/5/2024.
 

See more news