Tajikistan: Bloc tem da

 
Ngày 10/12/2020, Bưu chính Tajikistan hợp tác với hãng kinh doanh tem STAMPERIJIA Ltd. phát hành bloc tem đặc biệt chứa 1 mẫu tem giá mặt 20 Somoni Tajikistan, làm bằng da động vật dày 1,5 mm, kích thước 100 mm x 130 mm. Các chi tiết trên bloc tem được ép kim màu nhũ vàng, kể cả răng tem. Đây là mẫu tem bằng da thứ ba trên thế giới, sau Indonesia (năm 2012) và Áo (năm 2015).
 
Vũ Phương Thúy/Tạp chí tem số 167.
 
#vietnamstamp
#congtytembuuchinh
-------------------
🏡 Công ty Tem Bưu chính - VietNam Post
🌱 Hà Nội: 024.3933 0000 
🌱 TP. Hồ Chí Minh: 028.3822 2326
🌱 Website: https://vietnamstamp.com.vn/

See more news