Tây Ban Nha: Gấp tem dị hình thành mô hình thùng phiếu

Nghị viện châu Âu (European Parliament - EP) là cơ quan lập pháp của Liên minh châu Âu (EU), được người dân EU trực tiếp bầu theo nhiệm kỳ 5 năm một lần, kể từ năm 1979. EP có chức năng chính là cùng Hội đồng Bộ trưởng ban hành luật pháp, giám sát các cơ quan của Liên minh châu Âu, đặc biệt là Ủy ban châu Âu. EP có quyền thông qua hoặc bãi miễn các chức vụ ủy viên Ủy ban châu Âu; cùng Hội đồng Bộ trưởng có thẩm quyền đối với ngân sách, đối với việc chi tiêu của EU. Trong EP các nghị sĩ phân chia theo nhóm chính trị khác nhau mà không theo quốc tịch. Để chào mừng 40 năm cuộc bầu cử EP đầu tiên (1979 - 2019) và chào mừng cuộc bầu cử EP được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 26/5 trong năm nay, ngày 15/3/2019, Bưu chính Tây Ban Nha phát hành một mẫu tem dị hình đặc biệt. Cạnh trên của tem không có răng cưa và được đính với một mảnh giấy in hình chiếc phong bì. Giữa tem có cắt sẵn một khe nằm ngang. Khi gấp mảnh giấy có hình chiếc phong bì và gài vào khe trên tem, chúng ta sẽ có mô hình mô phỏng một phong bì phiếu bầu đang được bỏ vào thùng phiếu.
 
 
Lưu Minh Hạnh/Tạp chí tem số 158.
 

See more news