Chương trình phát hành tem Bưu chính Việt Nam 2008

 

Chương trình phát hành tem Bưu chính Việt Nam 2008

 

TT

Tên bộ tem

Số mẫu Thời hạn phát hành Sản phẩm kèm theo
FDC MaxiCard
A Tem Phổ thông 01 + 01 P.bì      
           
1 Phong cảnh Bình Thuận 1 Từ 01/9/2008 x  
B Tem Đặc biệt 28 + 02 blốc      
* Tem Kỷ niệm 03      
1 Kỷ niệm 100 năm mất Trần Quý Cáp (1870 - 1908) 1 08/6/2008 - 30/6/2010 x  
2 Kỷ niệm 300 năm Hà Tiên - Phú Quốc (1708 - 2008) (1) 1 01/9/2008 - 30/6/2010 x  
3 Khởi nghĩa Bà Triệu (248 - 2008) 1 20/10/2008 - 30/6/2010 x  
* Tem Chuyên đề 25 + 02 blốc      
1 Các món ăn Việt Nam 2 01/02/2008 - 31/12/2009 x  
2 Hoa Địa lan 4 01/3/2008 - 31/12/2009 x  
3 Cá chép

3

01/4/2008 - 31/12/2009 x x
4 Vệ tinh Viễn thông Việt Nam - VINASAT 1 1 16/4/2008 - 31/12/2009 x  
5 Nhã nhạc Cung đình Huế (kiệt tác di sản phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại) (1) (2) 3 + 01 blốc 01/6/2008 - 30/6/2010 x x
6 Thế vận hội Bắc Kinh 2008 (3) 4 01/7/2008 - 30/6/2010 x  
7 Tem phát hành chung
Việt Nam - Ác-hen-ti-na
2 25/10/2008 - 30/6/2010 x  
8 Tem phát hành chung
Việt Nam - Pháp
2 01/11/2008 - 30/6/2010 x x
9 Tem phát hành chung
Việt Nam - Sing-ga-po
2 18/11/2008 - 30/6/2010    
10 Tết Kỷ Sửu 2 + 1 blốc 2 01/12/2008 - 30/6/2010 x x
 

Total

15 bộ = 29 tem + 02 blốc + 01 phong bì in sẵn tem


Chi chú:
    
(1) Phát hành đặc biệt

                       (2) Biểu trưng Di sản Thế giới

                       (3) Biểu trưng Thế vận hội Bắc Kinh 2008


See more news