Chương trình phát hành tem Bưu chính Việt Nam 2008

 

Chương trình phát hành tem Bưu chính Việt Nam 2008


TT

Tên bộ tem

Số mẫuThời hạn phát hànhSản phẩm kèm theo
FDCMaxiCard
ATem Phổ thông01 + 01 P.bì   
      
1Phong cảnh Bình Thuận1Từ 01/9/2008x 
BTem Đặc biệt28 + 02 blốc   
*Tem Kỷ niệm03   
1Kỷ niệm 100 năm mất Trần Quý Cáp (1870 - 1908)108/6/2008 - 30/6/2010x 
2Kỷ niệm 300 năm Hà Tiên - Phú Quốc (1708 - 2008) (1)101/9/2008 - 30/6/2010x 
3Khởi nghĩa Bà Triệu (248 - 2008)120/10/2008 - 30/6/2010x 
*Tem Chuyên đề25 + 02 blốc   
1Các món ăn Việt Nam201/02/2008 - 31/12/2009x 
2Hoa Địa lan401/3/2008 - 31/12/2009x 
3Cá chép

3

01/4/2008 - 31/12/2009xx
4Vệ tinh Viễn thông Việt Nam - VINASAT 1116/4/2008 - 31/12/2009x 
5Nhã nhạc Cung đình Huế (kiệt tác di sản phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại) (1) (2)3 + 01 blốc01/6/2008 - 30/6/2010xx
6Thế vận hội Bắc Kinh 2008 (3)401/7/2008 - 30/6/2010x 
7Tem phát hành chung
Việt Nam - Ác-hen-ti-na
225/10/2008 - 30/6/2010x 
8Tem phát hành chung
Việt Nam - Pháp
201/11/2008 - 30/6/2010xx
9Tem phát hành chung
Việt Nam - Sing-ga-po
218/11/2008 - 30/6/2010  
10Tết Kỷ Sửu2 + 1 blốc 201/12/2008 - 30/6/2010xx
 

Total

15 bộ = 29 tem + 02 blốc + 01 phong bì in sẵn tem


Chi chú:
    
(1) Phát hành đặc biệt

                       (2) Biểu trưng Di sản Thế giới

                       (3) Biểu trưng Thế vận hội Bắc Kinh 2008