Bộ tem chính thức đầu tiên mang quốc hiệu "Việt Nam"

Bộ tem chính thức đầu tiên mang quốc hiệu "Việt Nam" do Bưu điện Việt Nam phát hành vào ngày 02-9-1946, nhân kỷ niệm lần thứ nhất Cách mạng tháng Tám (19-8-1945) và ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (02-9-1945), theo sắc lệnh số 172/SL ngày 27-8-1946 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

 

 

Bộ tem do hoạ sĩ Nguyễn Sáng (1923-1988) thiết kế, gồm 05 mẫu có cùng mẫu vẽ, thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp hồi đầu Cách mạng tháng Tám, với tiêu đề "Việt Nam Dân chủ Cộng hòa", thay mầu (xanh lá mạ, đỏ, vàng, lam và tím) đổi giá thành 05 tem, trong đó có 02 tem có phụ thu cứu quốc.

Việc phát hành bộ tem này đánh dấu một mốc quan trọng trên con đường phát triển độc lập của tem Bưu chính Việt Nam.

Chi tiết kỹ thuật của bộ tem:

  • Tên bộ tem: Kỷ niệm lần thứ nhất Cách mạng tháng Tám (19-8-1945) và ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (02-9-1945)
  • Kích thước tem: 26 x 41 mm
  • Số răng: 11,5
  • Số tem trên tờ: 50 tem
  • In ấn: offset một màu trên giấy tầu bạch (không tráng keo mặt sau) tại Nhà in Việt Nam Ấn thư Cục

Nguồn: Vietstamp.


See more news