Tem đục lỗ Đông Dương

Việc đục lỗ trên tem thời kỳ Đông Dương hoàn toàn là tự phát do các công ty tư nhân tự làm chứ không phải do bưu điện phát hành. Mục đích để nhận dạng các bức thư do mình gửi đi dễ dàng. Bưu điện vẫn cho phép những con tem đục lỗ này có thể dùng để gửi thư. Thống kê cho thấy có 8 kiểu đục lỗ đã được sử dụng.

CÁC KÝ HIỆU ĐỤC LỖ ĐƯỢC LƯU HÀNH
Chữ cái Viết tắt Tên tiếng Việt Địa chỉ công ty
D.F Desmarais Freres   Haiphong
LJC Không xác định được công ty Haiphong
B.I Banque de l’Indo Chine Ngân hàng Đông Dương Saigon
BIC Banque de l’Indo Chine Ngân hàng Đông Dương Hanoi
G.M.R. Grand Magasins Reunis Trung tâm bách hóa Reunis Hanoi
I.D.E.O. Imprimerie dExtreme-Orient Nhà in IDEO, nay là Trung tâm văn hóa Pháp Hanoi
L’U.C.I Union Commerciale Indochinois Công đoàn Liên bang Đông Dương Hanoi
HS/BC Hong Kong & Shanghai Banking Corp Ngân hàng HSBC Saigon

Bưu ảnh trên dán 2 mẫu tem cô Ba 10c + phụ thu 5c cùng với một tem cô Ba giá mặt 5c đục lỗ “GMR”, viết tắt của Grand Magasins Reunis (cửa hàng bách hóa Reunis, nằm ở góc phố Paul Bert, đối diện trung tâm thương mại Tràng Tiền ngày nay). Logo của cửa hàng này có ở góc dưới bên trái của bưu ảnh.

Người ta có thể đục lỗ từ mặt trước hoặc mặt sau, trường hợp con tem vẫn được dán trên phong bì thì mẫu tem ở hình 2 không bị nhìn lộn ngược từ mặt trước và dễ nhận diện hơn.

 

Hình 1 | GMR nhìn từ mặt trước                                                          Hình 2 | GMR nhìn từ mặt sau bị lộn ngược


See more news