VNcode :60
Tem Máy bay

Phát hành: 20/11/1959

50.000đ

VNcode :54
Tem binh sĩ

Phát hành: 01/07/1959

379.000đ