VNcode :145
Cầu Hàm Rồng

Phát hành: 17/05/1964

Liên hệ

VNcode :142
Hoa bốn mùa

Phát hành: 10/04/1964

Liên hệ

VNcode :137
Cây thuốc nam

Phát hành: 03/12/1963

Liên hệ

VNcode :134
Chim, cò

Phát hành: 15/10/1963

Liên hệ

VNcode :133
Tem thương binh

Phát hành: 10/09/1963

Liên hệ