VNcode :184
Tết Bính Ngọ

Phát hành: 18/01/1966

Liên hệ

VNcode :183
Hoa phong lan

Phát hành: 10/01/1966

Liên hệ

VNcode :179
Bướm

Phát hành: 28/11/1965

Liên hệ

VNcode :178
Lãnh tụ

Phát hành: 28/11/1965

Liên hệ

VNcode :174
Hữu nghị quan

Phát hành: 01/10/1965

Liên hệ

VNcode :170
Tôm, cua biển

Phát hành: 19/08/1965

Liên hệ