VNcode :261
Tranh Ngũ Hổ

Phát hành: 25/11/1971

Liên hệ

VNcode :260
Tem quân đội

Phát hành: 30/10/1971

Liên hệ

VNcode :251
Tem thương binh

Phát hành: 30/04/1971

Liên hệ

VNcode :248
Rắn độc

Phát hành: 30/11/1970

Liên hệ

VNcode :243
Nông nghiệp

Phát hành: 25/10/1970

Liên hệ

VNcode :242
Công nghiệp

Phát hành: 25/08/1970

Liên hệ