VNcode :288
Hoa cúc

Phát hành: 20/06/1974

Liên hệ

VNcode :284
Hoa ngày Tết

Phát hành: 16/01/1974

Liên hệ

VNcode :283
Tem quân đội

Phát hành: 20/12/1973

Liên hệ

VNcode :278
Chim có ích

Phát hành: 15/07/1973

Liên hệ

VNcode :272
Múa Tây Nguyên

Phát hành: 01/12/1972

Liên hệ

VNcode :264
Tranh dân gian

Phát hành: 30/01/1972

Liên hệ