VNcode :208
Tem quân đội

Phát hành: 07/10/1967

Liên hệ

VNcode :206
Cá nước mặn

Phát hành: 25/07/1967

Liên hệ

VNcode :204
Thú rừng

Phát hành: 26/03/1967

Liên hệ

VNcode :203
Tre, trúc

Phát hành: 05/02/1967

Liên hệ

VNcode :199
Chim

Phát hành: 31/10/1966

Liên hệ

VNcode :195
Tem binh sỹ

Phát hành: 25/09/1966

Liên hệ