VNcode :685
Cá sấu

Phát hành: 01/06/1994

32.000đ

VNcode :680
Hoa lay ơn

Phát hành: 30/03/1994

20.500đ

VNcode :676
Hoa bốn mùa

Phát hành: 30/11/1993

27.000đ

VNcode :672
Quần vợt

Phát hành: 20/09/1993

22.500đ

VNcode :671
Ngày tem

Phát hành: 15/08/1993

8.500đ